Over Kinepraktijk Somers

Wat in 1988 begon als een éénmanszaak groeide doorheen de jaren uit tot een dynamische groepspraktijk. Zo alleen kan de flexibiliteit, de continuïteit en snelle toegankelijkheid gegarandeerd blijven. Graag geven wij een chronologisch overzicht van toen tot heden!

In 1986 studeerde ik af aan de KULeuven als licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie. In afwachting van mijn legerdienst (toen nog een plicht) schoolde ik bij. Cyriax en MTT Leo Wouters (de voorloper in België van de huidige stabilisatietraining) passeerden de revue.

In augustus 1988 werd legerdienst gestart( als kine) in het militaire hospitaal in Keulen, Duitsland en tegelijkertijd werden de studies osteopathie aan de VUB/ULB (organisatie BVO) aangevat.

Op 1 oktober 1988 besloot ik om zelfstandig een praktijk te openen, toen op de Duffelsesteenweg. Lint telde toen net 5000 inwoners, een dorp in volle ontwikkeling. Op 1 juli 1992, na het beëindigen van de osteopathiestudies, verhuisden we naar de Schoolstraat 17, nog steeds de huidige locatie van de praktijk!

In de beginjaren legde ik mij vooral toe op het begrijpen en omgaan met pijn, een toen nog prille tak van de kinesitherapie. Pijn, zeker chronische pijn, werd destijds vooral symptomatisch behandeld en over de oorzaak en gevolgen van die pijn werd zelden gesproken. De therapie bestond eruit om deze zo goed mogelijk te bestrijden.

De studies osteopathie en de cursussen bij David Butler, een Australische autoriteit op het gebied van pijninzicht en zenuwbehandeling lieten mij toe om een eigen kijk op zowel acute en chronische pijn te ontwikkelen. Deze manier van werken wordt ook aan de medewerkers van de praktijk aangeleerd zodat patiënten zich steeds in dezelfde sfeer van werken en behandeld worden, voelen.

In juni 1999 werd een tweede praktijk geopend aan de Heuvelstraat in Boechout.
Doorheen de jaren ontwikkelde zich het concept van de praktijk, een concept dat nog steeds gehanteerd wordt en gestoeld is op 5 pijlers

Luisteren : wij geloven dat door grondig te luisteren naar de patiënt wij deze beter kunnen begrijpen, doorgronden en op weg zetten. Pijn (behalve zeer acute pijn ) ontstaat niet op 1 moment en is dikwijls het resultaat van een jarenlang proces. Door uw verhaal te vertellen proberen wij de pijn die U ervaart te begrijpen.

Uitleggen: elke vorm van kennis geeft macht! Als u pijn heeft weet u graag hoe dit in zijn werk gaat, wij leggen u uit hoe pijn werkt en hoe dit bij u persoonlijk uw levenskwaliteit beïnvloedt.

Behandelen: als wij geluisterd hebben naar u en wij hebben u geïnformeerd over wat wij denken dat de redenen of onderliggende problemen van uw pijn kunnen zijn, gaan we aan de slag: we geloven dat een goed bewegend lichaam en een gezonde geest tot de harmonie kunnen leiden die u specifiek nodig hebt in uw leven. Dit kan voor iedereen anders zijn, we zijn tenslotte allemaal anders gebouwd, hebben andere interesses en hebben allemaal een andere kijk op wat ontspanning of inspanning kan zijn. Daartoe bezitten wij een batterij aan therapieën gaande van passieve mobilisaties tot persoonlijke trainingsschema’s. Verder op deze site vindt u een overzicht hiervan.

Begeleiden: samen met u en uw huisdokter bepalen wij het ritme van uw behandeling. Wekelijks, voor sommigen meer, voor anderen minder, dat moeten we bekijken. U krijgt in deze fase dikwijls ook wat gerichte oefeningen of schema’s voor thuis en wij volgen de evolutie mee op de voet door vervolgafspraken.

Opvolgen: ook als u terug op de goede weg bent kan u ons bij vragen of problemen steeds contacteren zodat wij kort op de bal kunnen spelen als het toch terug fout gaat.

Vandaag ben ik (Ludo Somers) omringd door een team van 5 jonge dynamische kine’s! Zij hebben elk al hun eigen weg afgelegd en dragen door hun studies en bijscholingen bij tot een permanente innovatie binnen de praktijk. Zij zijn allen sociaal geëngageerd en allen zijn zij actief binnen een sportvereniging hetzij als lid hetzij als lesgever. Beweging staat hoog in ons vaandel en vanuit deze ervaringsdeskundigheid kunnen wij u perfect begeleiden in het kiezen van een sportieve uitdaging.

Wij stellen ons en onze bekwaamheden graag even voor!